โปสเตอร์

Poster

โปสเตอร์สามารถใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และแจ้งกิจกรรมลูกค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นปัจจุบัน หรือชี้นำผู้คนไปสู่สถานประกอบการของคุณ
โปสเตอร์ที่ถูกออกแบบ และมีแนวคิดอันยอดเยี่ยมเป็นวิธีการอันดีที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คน การพิมพ์และการแสดงโปสเตอร์ในสถานที่อันเหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น

โปสเตอร์ (Poster) คือภาพขนาดใหญ่ที่พิมพ์บนกระดาษ มีการออกแบบเพื่อใช้ติด แขวนบนผนัง หรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือภาพเขียนก็ได้ หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และมีจุดประสงค์เพื่อทำให้สะดุดตาผู้รับสารและสามารถสื่อสารข้อมูลออกไปได้

ข้อบ่งใช้ของโปสเตอร์นั้นอาจใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่ที่พบเห็น คือ มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี ภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือการสื่อสารต่อความเชื่อของคนส่วนใหญ่

Poster

ที่ต้องเตรียมเพื่อแจ้งโรงพิมพ์

Poster Step

ขนาดของโปสเตอร์

Poster Step

ชนิดของกระดาษที่ต้องการ

Poster Step

เทคนิคพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ

Poster Step

จำนวนที่ต้องการผลิต

Poster
มาพูดคุย

เกี่ยวกับ Project ต่อไปกันเถอะ!