"สี" มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราจริงหรือ ?

การใช้สี

การสื่อความหมายอาจขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในขณะนั้น

ความหมายของแต่ละสี

สีชมพู

สีส้ม

สีน้ำตาล

สีเหลือง

ติดต่อสอบถาม

มาพูดคุย

เกี่ยวกับ Project ต่อไปกันเถอะ!