กระดาษห่อของขวัญ

กระดาษห่อของขวัญ Papery Print
กระดาษห่อของขวัญ Papery Print
กระดาษห่อของขวัญ Papery Print

ในวัฒนธรรมตะวันตก มักจะใช้กระดาษห่อของขวัญห่อของขวัญที่จะให้ และมีการแนบกระดาษแนบท้ายเพื่อระบุถึงโอกาสและสาเหตุในการให้ของขวัญ ผู้ส่ง และผู้รับ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการสำรวจและพบว่าขยะกว่า 5 ล้านตันในช่วงการให้ของขวัญในเทศกาลคริสมาสต์ มีถึง 4 ล้านตันที่เป็นกระดาษห่อของขวัญและถุงซื้อของ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรโดยพยายามแกะกระดาษห่อของขวัญด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะนำกระดาษที่ได้รับมานี้มาใช้ใหม่ได้ และยังมีแนวคิดอีกมากที่พยายามอนุรักษ์ธรรมชาติจากการให้ของขวัญ เรียกรวมว่า การให้ของขวัญสีเขียว

ขนาดมาตรฐานที่นิยมสั่งผลิต 50x70 cm. หรือผลิตขนาดตามที่ต้องการ สามารถพิมพ์ลวดลายหนึ่งด้านหรือสองด้าน และนิยมใช้กระดาษอาร์ต 105 แกรม, กระดาษปอนด์ 80-100 แกรม

ข้อมูลที่ต้องแจ้งกับโรงพิมพ์

ไฟล์งาน

ขนาดที่ต้องการผลิต (50x70 cm/ ขนาด A3 ( 29.7x42 cm) / กำหนดเอง)

ชนิดกระดาษและความหนาที่ต้องการ (กระดาษอาร์ต / กระดาษปอนด์ / กระดาษอื่น ๆ)

รูปแบบการพิมพ์ (พิมพ์ 4 สี / พิมพ์ขาวดำ / พิมพ์ 1-2 ด้าน)

จำนวนการผลิต

ผลงานล่าสุดของเรา

กระดาษห่อของขวัญ Gift Wrap
กระดาษห่อของขวัญ Gift Wrap
กระดาษห่อของขวัญ Gift Wrap
กระดาษห่อของขวัญ Gift Wrap
กระดาษห่อของขวัญ Gift Wrap
กระดาษห่อของขวัญ Gift Wrap
มาพูดคุย

สอบถาม จัคสเปคงานผลิต

โทร 087-751-2227-9 หรือ Line @PaperyPrint