การ์ดแต่งงาน

การ์ดแต่งงานสำคัญอย่างไร?

การ์ดแต่งงานนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของคู่บ่าวสาว ที่ต้องการกล่าวคำเชื้อเชิญไปยังบุคคลสำคัญ ให้มาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักเป็นสารที่ใช้บอกเล่าให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดของพิธีแต่งงานในครั้งนี้ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เราเชิญมาร่วมงานสัมผัสได้ อีกทั้งรูปแบบและสีสันของการ์ดแต่งงานยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของคู่บ่าวสาวและครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้อีกด้วย เช่น ความหรูหรา ความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติ หรือความสดใสสนุกสนานเป็นกันเอง

ตัวอย่างข้อความในการพิมพ์การ์ด

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหารเนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………    และ    นาย………………………………

ณ ห้อง………………………………    โรงแรม……………………………………….

เวลา ๐๖.๕๙ น. พิธีแห่ขันหมาก และ พิธีสวมแหวนหมั้น

เวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

OUR
CLIENTS