Leaflet

แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ สามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่างๆนั้นจะทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป โดยเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนอย่างน้อย 4 หน้า และ ไม่เกิน 16 หน้า
เนื่องจากแผ่นพับเกิดจากการนำกระดาษแผ่นเดียวมาพับแล้วแบ่งหน้า จึงไม่นิยมใส่เลขหน้า ทำให้ต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจน จำเพาะหมวดหมู่ในแต่ละหน้า และจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับหน้าที่พับต่อกันมาด้วย

Brochures

รายละเอียดแผ่นพับ

รูปแบบแผ่นพับที่นิยมทั่วไป คือ 1 พับ 2 ตอน หรือ 2 พับ 3 ตอน
ชนิดกระดาษมาตรฐานที่ใช้พิมพ์ จะเป็นกระดาษอาร์ต 130-300 แกรม หรือ กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม

ขนาดแผ่นพับมีหลากหลาย อาทิ มีขนาดสำเร็จ A5, ขนาดสำเร็จ A4, ขนาดสำเร็จ A4 x 3 หรือ ขนาดกางออก 63 x 29.7 cm
โดยรูปแบบการพับหรือจำนวนหน้าสามารถผลิตตามไฟล์ลูกค้า

Brochures

รายละเอียดการสั่งพิมพ์

  • 1.ขนาดกางออก คือ ขนาดของกระดาษ กว้าง x ยาว เมื่อกระดาษไม่ได้พับ
  • 2.ขนาดสำเร็จ คือ ขนาดของแผ่นพับเมื่อพับเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งต่อให้ผู้รับ
  • 3.แจ้งวิธีการพับ เช่น พับซิกแซก พับ 2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่ง
  • 4.กระดาษที่ต้องการพิมพ์
  • 5.จำนวนที่ต้องการผลิต

Our Leaflet

Brochures

ผลงานล่าสุดของเรา

Brochures
Brochures
Brochures
Brochures
Brochures
Brochures
Brochures
Brochures
Brochures
มาพูดคุย

สอบถาม จัคสเปคงานผลิต

โทร 087-751-2227-9 หรือ Line @PaperyPrint