ระยะตัดตกคืออะไร ?

เวลาเตรียมไฟล์งานควรเผื่อ "ระยะตัดตก" ไว้ทุกครั้ง

พื้นที่งานที่อยู่นอกขอบแดง จะถูกตัดทิ้ง

สังเกตไฟล์ต้นฉบับและไฟล์หลังพิมพ์ที่ตัดตกแล้ว

แล้วต้องทำยังไง ถ้าไม่อยากให้พื้นที่งานโดนตัดตก?

สมมุติว่าอยากได้งานที่สำเร็จแล้วขนาด A4 (297x210) จะต้องทำไฟล์งานเผื่อไปอีกด้านละ 3 MM

และที่สำคัญ ห้ามให้ TEXT มาอยู่ในส่วนของตัดตกเด็ดขาดและห่างจากเส้นตัดตกพอประมาณ ไม่ชิดจนเกินไป

สุดท้ายถ้าทำไฟล์มาอย่างถูกต้อง ทางโรงพิมพ์ก็ทำงานง่าย และที่สำคัญคุณลูกค้าก็จะได้งานคุณภาพ

Let's Talk

Request Quotation

Call 087-751-2227-9 Or Line @PaperyPrint