ระบบสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ RGB VS CMYK

รูปแบบสี RGB และ CMYK

RGB แม่สีของแสง

CMYK แม่สีสำหรับการพิมพ์

ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่าง RGB และ CMYK

RGB และ CMYK เหมาะกับงานอะไรบ้าง ?

มาพูดคุย

เกี่ยวกับ Project ต่อไปกันเถอะ!