ทำอย่างไรให้แพ็กเกจจิ้งเก๋ไก๋สไตล์ญี่ปุ่น

สินค้าให้ "ความรู้สึก" เป็นแบบไหน

เมื่อเห็นจุดเด่นแล้ว ต้องแปลงเป็นความรู้สึก

ลูกค้าซื้อไปบริโภคอย่างไร


ดีซายน์รายละเอียดอย่างให้โดดเด่น


 

มาพูดคุย

เกี่ยวกับ Project ต่อไปกันเถอะ!