087-751-2227-9      @paperyprint

บทความ

เพราะงานพิมพ์มีอะไรมากกว่าคุณคิด เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ไว้ที่นี่ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์และสร้างแรงบัลดาลใจใหม่ๆให้กับท่าน

ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์ Share Post

Admin - ต.ค. 04, 2016


1. ตรวจสอบราคา


2. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์


3. ยืนยันการผลิตและชำระเงินมัดจำ


4. ตรวจสอบตัวอย่างก่อนพิมพ์


5. โรงพิมพ์ดำเนินการผลิต


6. ส่งงานพร้อมรับชำระเงิน


More Blog

ทำอย่างไรให้แพ็กเกจจิ้งเก๋ไก๋สไตล์ญี่ปุ่น

Admin - ส.ค. 29, 2017

"สี" มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราจริงหรือ ?

Admin - ส.ค. 29, 2017

3 เนื้อกระดาษแบบใหม่ สำหรับสั่งงานสมุดบันทึก

Admin - เม.ย. 07, 2017

Create Outline คืออะไร ?

Admin - ม.ค. 13, 2017

ระบบสีงานพิมพ์ไม่ตรงหน้าจอ RGB VS CMYK

Admin - ม.ค. 13, 2017

ระยะตัดตกคืออะไร ?

Admin - ต.ค. 04, 2016